Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

- Trường Trung học phổ thông (THPT)

- Trung tâm GDTX - KTHN Tỉnh

- Trung tâm GDTX TP Sa Đéc

- Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Danh sách các trường THPT

 

Thành phố Sa Đéc

THPT Thành phố Sa Đéc

THPT Nguyễn Du

THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

 

Thành phố Cao Lãnh

THPT Thành phố Cao Lãnh

THPT Thiên Hộ Dương

THPT Đỗ Công Tường

THPT Trần Quốc Toản

THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

 

Huyện Tháp Mười

THPT Phú Điền

THPT Mỹ Quý

THPT Tháp Mười

THPT Trường Xuân

THPT Đốc Binh Kiều

Huyện Cao Lãnh

THPT Kiến Văn

THPT Cao Lãnh 1

THPT Cao Lãnh 2

THPT Thống Linh

THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

 

 

Huyện Lấp Vò

THPT Lấp Vò 1

THPT Lấp Vò 2

THPT Lấp Vò 3

THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Huyện Lai Vung

THPT Lai Vung 1

THPT Lai Vung 2

THPT Lai Vung 3

 

 

 

Huyện Châu Thành

THPT Châu Thành 1

THPT Châu Thành 2

THPT Tân Phú Trung

Huyện Thanh Bình

THPT Thanh Bình 1

THPT Thanh Bình 2

THCS-THPT Tân Mỹ

 

 

Huyện Tam Nông

THPT Tam Nông

THPT Tràm Chim

THCS-THPT Hòa Bình

THCS-THPT Phú Thành A

Thị xã Hồng Ngự

THPT Hồng Ngự 1

THPT Chu Văn An

 

 

 

Huyện Hồng Ngự

THPT Hồng Ngự 2

THPT Hồng Ngự 3

THPT Long Khánh A

Huyện Tân Hồng

THPT Tân Hồng

THPT Tân Thành

THPT Giồng Thị Đam

 

 

Văn bản mới