Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ UBND cấp huyện (Sở Giáo dục và Đào tạo 35 ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh 10 ngày)

Đối tượng thực hiện

Đơn vị, cơ quan Nhà nước

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính và Bằng công nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trường tiểu học tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2, báo cáo kết quả với UBND xã, phường, thị trấn. Nếu xét thấy trường tiểu học đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 2. Đoàn kiểm tra cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố. Nếu xét thấy trường tiểu học đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 3. Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định, công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thẩm định, công nhận cho Chủ tịch UBND tỉnh. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó. Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần hồ sơ

a) Báo cáo của Trường tiểu học về quá trình xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn tại Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố ký;
c) Biên bản kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Đoàn kiểm tra, công nhận cấp tỉnh.

Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

a) Yêu cầu:

+ Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thực hiện theo mục 2, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thực hiện theo mục 3, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

b) Điều kiện:

Trường tiểu học phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Về tổ chức và quản lý nhà trường.

+ Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

+ Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

+ Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

+ Về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.