Công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ của các đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo 35 ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh 10 ngày).

Đối tượng thực hiện

Đơn vị, cơ quan Nhà nước

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính và Bằng công nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Các trường THCS, THPT lập báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn theo các chuẩn quy định về trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia của trường THCS, sau khi đã báo cáo và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố đồng ý (bằng văn bản), đơn vị và chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với các trường THPT, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận trường THCS, THPT đat chuẩn quốc gia do các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra kỹ thuật trường trung học đề nghị.
Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn cấp tỉnh để kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
Thành phần: Gồm đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Bước 4. Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia.

Thành phần hồ sơ

a) Bản đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 
b) Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định (5 chuẩn) và kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường; 
c) Biên bản tự kiểm tra của trường.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không