Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.
 
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 15 ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh 10 ngày)

Đối tượng thực hiện

Đơn vị, cơ quan nhà nước

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính và Bằng công nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2014/ TT-BGDĐT ngày 8/02/ 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và Uỷ ban nhân dân cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn. Nếu trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó.
Bước 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp xã bổ sung cho hợp lệ. 
Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ định). Căn cứ kết quả thẩm định, nếu trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để làm hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó.
Bước 3. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 
Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần hồ sơ

a) Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
b) Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện;
c) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.

Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Đảm bảo các tiêu chuẩn về:

+ Tổ chức và quản lý.

+ Đội ngũ giáo viên và nhân viên.

+ Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị.

+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục.