Công nhận thư viện trường học đạt các danh hiệu

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận thư viện đạt một trong ba danh hiệu: Đạt chuẩn, Tiên tiến, Xuất sắc (kèm theo giấy chứng nhận).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo (tập hợp hồ sơ các trường Tiểu học, THCS) có nhu cầu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận thư viện trường học đạt các danh hiệu cần lập hồ sơ và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Bước 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng CNTT-TB-TV) dự kiến thời gian kiểm tra và tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập đoàn kiểm tra đến thư viện trường học để kiểm tra thực tế.

Bước 3. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế nếu đạt theo yêu cầu thì công nhận thư viện đạt một trong ba danh hiệu: Đạt chuẩn, Tiên tiến, Xuất sắc.

Thành phần hồ sơ

* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Công văn đề nghị công nhận thư viện đạt các danh hiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho các trường trực thuộc; 
b) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thư viện của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trực thuộc; 
c) 05 biên bản đánh giá (05 tiêu chuẩn thư viện) đối với các trường trực thuộc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Đối với trường Trung học phổ thông:

a) Công văn đề nghị công nhận thư viện đạt các danh hiệu của trường;
b) 05 biên bản tự đánh giá (05 tiêu chuẩn thư viện) của trường.

Mẫu biên bản kiểm tra: Tiêu chuẩn 1; Tiêu chuẩn 2; Tiêu chuẩn 3; Tiêu chuẩn 4; Tiêu chuẩn 5

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180906/form25.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không