Tập trung nâng cao hiệu quả đổi mới giáo dục

Tập trung nâng cao hiệu quả đổi mới giáo dục

Những năm qua, ngành giáo dục luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Vì vậy, quá trình dạy, học trong các nhà trường đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng mang lại hiệu quả cao trong học tập.

Giáo dục với những vấn đề lớn từ cấp Mầm non đến Đại học

Giáo dục với những vấn đề lớn từ cấp Mầm non đến Đại học

GD&TĐ - Các vấn đề về trách nhiệm giải trình của các cơ sở GD đại học theo tinh thần Nghị định 99; Thi giáo viên dạy giỏi; Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho gần 300.000 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS toàn quốc,… được dư luận đặc biệt quan tâm tuần qua.

Đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học trong nhà trường phổ thông và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học là 2 nội dung được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục phân tích, trao đổi, đưa giải pháp tại phiên họp của Tiểu ban Giáo dục phổ thông (Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực), sáng 8/1.

Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá là yêu cầu tất yếu của giáo dục

Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá là yêu cầu tất yếu của giáo dục

Ngày 8/1, Tiểu ban Giáo dục phổ thông (Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực) đã họp đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng tiếp cận năng lực trong các trường phổ thông thời gian vừa qua; từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp thực tế để thực hiện tốt việc đổi mới dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Văn hóa du lịch và bảo tồn thiên nhiên”

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Văn hóa du lịch và bảo tồn thiên nhiên”

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục. Trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi trọng trong từng môn học.

Văn bản mới