Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống

Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống Mới

Từ ngày xưa, Ông Bà ta đã dạy “ học phải đi đôi với hành”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta cũng nhấn mạnh “ lý luận phải gắn với thực tiễn”. Và không phải ngẫu nhiên mà định hướng hành động của Ngành giáo dục cho học sinh tỉnh nhà: Tự tin, Tự lực, Biết phản biện, Gắn kết thực tiễn, Định hướng tương lai.

Chỉ mong giáo viên cải tiến buổi họp phụ huynh

Chỉ mong giáo viên cải tiến buổi họp phụ huynh

Giáo dục hiện nay có nhiều vấn đề bộn bề cần thay đổi và toàn những việc không thể làm trong ngày một, ngày hai. Nhưng thay đổi trong buổi họp phụ huynh thì có thể làm ngay mà không cần phải chờ đợi và giáo viên hoàn toàn là người tự quyết định được từ đầu đến cuối.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh bệnh thành tích

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh bệnh thành tích

Vừa qua, trên một số báo có thông tin tại thành phố Hải Phòng, một số học sinh tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong và Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) không được tham dự lớp học thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Thông tin trên xuất phát từ tin nhắn của một giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong cho các phụ huynh với nội dung:

Để tiết sinh hoạt lớp hứng thú, hấp dẫn học sinh

Để tiết sinh hoạt lớp hứng thú, hấp dẫn học sinh

Làm cách nào để cải thiện tiết sinh hoạt lớp, để gây hứng thú, lôi cuốn các em học sinh vào các hoạt động tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục lý tưởng, đạo đức và kỹ năng sống. Dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm của cô Phan Hồng Anh – giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Văn bản mới