Trường Tiểu học An Long A huyện Tam Nông đạt chuẩn quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống
Học sinh Đất Sen hồng xuất sắc đạt giải Nhất tại sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11
Trường Tiểu học Hòa Long huyện Lai Vung, Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và Mỹ An 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn quốc gia
Kết quả Hội thi “Văn nghệ học đường” học sinh THPT tỉnh Đồng Tháp năm học 2018-2019
Trường Tiểu học An Long A huyện Tam Nông đạt chuẩn quốc gia
Trường Tiểu học An Long A huyện Tam Nông đạt chuẩn quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống
Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống
Học sinh Đất Sen hồng xuất sắc đạt giải Nhất tại sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11
Học sinh Đất Sen hồng xuất sắc đạt giải Nhất tại sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11
Trường Tiểu học Hòa Long huyện Lai Vung, Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và Mỹ An 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn quốc gia
Trường Tiểu học Hòa Long huyện Lai Vung, Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và Mỹ An 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn quốc gia
Kết quả Hội thi “Văn nghệ học đường” học sinh THPT tỉnh Đồng Tháp năm học 2018-2019
Kết quả Hội thi “Văn nghệ học đường” học sinh THPT tỉnh Đồng Tháp năm học 2018-2019


CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC
Từ ngày xưa, Ông Bà ta đã dạy “ học phải đi đôi với hành”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta cũng nhấn mạnh “ lý luận phải gắn với thực tiễn”. Và không ...
Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 2.015
Hôm qua : 2.047
Tháng 01 : 55.218

Cơ quan Bộ, Tỉnh
Trường THPT
Phòng GDĐT
Trung tâm GDTX