Câu hỏi:
Quyết định ứng tuyển giáo viên
Hồi tháng mười hai năm ngoái em có đi thi công chức ở phòng giáo dục. Do có một bạn đậu nhưng không đến ứng tuyển nên đầu tháng 5 em được nhận vào, đến cuối tháng 10 vừa qua em đã kết thúc thời gian tập sự nhưng do em vào sau nên chưa thể nhận giấy ứng tuyển và phải đợi sở nội vụ họp rồi mới có. Vậy quản trị viên cho em hỏi là bao giờ em mới nhận được thông báo ứng tuyển ạ
Trả lời có tính chất tham khảo
  • Xin chào bạn!
    Vấn đề bạn thắc mắc Ban biên tập cần biết thêm thông tin của bạn: Về họ tên và hiện tại bạn đang công tác đơn vị trường nào? Để Ban biên tập chuyển đến phòng chuyên môn trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.
    Thân chào bạn./.
    21/01/2019  |  Quản trị viên đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận