Ba kênh truyền hình quốc gia phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2
Tiếp nhận, phân phối máy tính bảng do Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tỉnh Đồng Tháp
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Kinh phí đóng góp cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến cấp Tiểu học.
Ngày hội xanh với chủ đề “Biến đổi khí hậu và xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp”
Ba kênh truyền hình quốc gia phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2
Ba kênh truyền hình quốc gia phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2
Tiếp nhận, phân phối máy tính bảng do Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tỉnh Đồng Tháp
Tiếp nhận, phân phối máy tính bảng do Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tỉnh Đồng Tháp
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Kinh phí đóng góp cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Kinh phí đóng góp cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến cấp Tiểu học.
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến cấp Tiểu học.
Ngày hội xanh với chủ đề “Biến đổi khí hậu và xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp”
Ngày hội xanh với chủ đề “Biến đổi khí hậu và xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp”


Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 4.089
Hôm qua : 4.632
Tháng 09 : 127.284

CƠ QUAN BỘ - TỈNH
Trường THPT
Phòng GDĐT
Trung tâm GDTX