Kinh phí đóng góp cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp
Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường THPT Tràm Chim
Gợi ý giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Tổ chức trực tuyến “Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021”
Kinh phí đóng góp cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Kinh phí đóng góp cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp
Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện
Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường THPT Tràm Chim
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường THPT Tràm Chim
Gợi ý giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Gợi ý giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Tổ chức trực tuyến “Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021”
Tổ chức trực tuyến “Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021”


<a href="/cau-chuyen-giao-duc" title="Câu chuyện giáo dục" rel="dofollow">CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC</a>
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch phối hợp tuyển sinh với Trường Đại học Khoa ...
Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 2.417
Hôm qua : 3.374
Tháng 10 : 80.845

CƠ QUAN BỘ - TỈNH
Trường THPT
Phòng GDĐT
Trung tâm GDTX